PROGRAM

31. august 2023 fra kl. 9.00 – 17.00

9.00 VELKOMST

Børne- og undervisningsminister MATTIAS TESFAYE og borgmester BRITT JENSEN åbner topmødet og byder alle velkommen.


Vi bliver samtidig sendt afsted på Topmødet med plads til at reflektere over og diskutere, hvad det vil sige at være menneske, samt hvorfor det nogle gange kan være svært.

10.00 TJEK IND

ELEVER FRA VALHØJ SKOLE hjælper os med at tjekke ordentligt ind på dagen, så vi med nærvær kan engagere os i dagens formål og forløb. I samtale med dagens konferencier, Nynne, sætter de ord på værdien af tjek ind i løbet af en skoledag.

10.15 MOD PÅ TRIVSEL

CHRISTOFFER HANSEN, leder af PLAY, skaber refleksioner for, hvad det vil sige at være menneske.
Han taler for at udvide normalitetsbegrebet, og at livet naturligt går op og ned. Christoffer peger i nye retninger og taler om, at vi er nødt til at stille os andre steder og tage nye, modige skridt, så alle børn og unge kan opleve, at de er rigtige, som de er

10.35 PAUSE og REFLEKSION

Inden vi går til pause, giver vi mulighed for, at du samler dine tanker om det, du netop er blevet præsenteret for.

10.50 KRAV, TEMPO OG PERFEKTION

LAURA DRACHMANN POULSEN formand for Danske Skoleelever, tilbyder en ung stemme i forhold til dagens formål. Samtidig tilbyder Laura sin indsigt i børn og unges livsverden med krav og tempo samt oplevelser af, at det perfekte er blevet det normale.

11.15 PANELDEBAT: TEMPO, EKSPONERING OG DIGITALE FÆLLESSKABER

ANDREAS LIEBEROTH, ph.d., og DAVID MADSEN, autoriseret psykolog, debatterer, hvordan vi kan skabe bæredygtige adfærdsændringer, understøtte det gode og sunde liv samt mindske uhensigtsmæssige livsmønstre. Dette blandt andet via et sundt forhold mellem digitalt og analogt liv.

12.00 FROKOST Ved VIFTENS BISTRO

Viftens Bistro sørger for en skøn frokost, der forhåbentlig også bruges til at skabe nye fællesskaber.

12.45 OPDELTE SPOR x 2

De opdelte spor er oplæg eller workshops, der præsenterer forskellige vinkler på dagens tema. Nedslagene kan inspirere til videre refleksion og handling i forhold til blandt andet mental sundhed, relationer, kunst, køn, kropsidealer og data.

Du vil på dagen have mulighed for at deltage i to af følgende spor:

  • Relationer og de voksnes ansvar ved Christoffer Hansen, leder i PLAY
  • Kropsidealer og mental sundhed ved Dina Amlund, ph.d. studerende og krops- og tykaktivist
  • Søvn, sundhed og mental trivsel ved sundhedsplejerske Sine Ditlev Bihlet
  • Køn, familie og diversitet ved Foreningen for støtte til transkønnede børn
  • Trivsel og sundhed blandt elever 5.-9. klasse. Præsentation af nyeste resultater fra Skolebørnsundersøgelsen 2022 ved seniorforsker Katrine Rich Madsen, Statens Institut for Folkesundhed, SDU
  • Kunst, kreativitet og trivsel ved Henriette Lykke, skoleleder Fountain house
14.15 PAUSE og REFLEKSION

Inden vi går til pause, giver vi mulighed for, at du samler dine tanker om det, du netop er blevet præsenteret for.

14.30 BRAIN BREAK

ISLEV TAEKWONDO KLUB hjælper os med at få bevæget os via en session med de vigtigste elementer i træningen. I samtale med dagens konferencier, Nynne, sætter de desuden ord på foreningslivets værdi for børns og unges trivsel.

14.45 WELL BEING – TRIVSEL I ET INTERNATIONALT PERSPEKTIV

KIMBERLY SCHONERT-REICHL, ph.d., er en anerkendt international ekspert og forsker inden for social and emotionel learning (SEL). Hun fokuserer i sin forskning på identifikation af de processer, der fremmer positive, menneskelige egenskaber såsom empati, medfølelse, altruisme og modstandskraft hos børn og unge.
Kimberly vil i et virtuelt format berige os med sin viden og enorme erfaringer fra sit databaserede praksisarbejde med børn og unge. Hun vil desuden hjælpe os med at få øje på nye handlemuligheder gennem en faciliteret proces.

16.15 AFRUNDING

Vi afrunder Topmødet sammen med ELEVER FRA TINDERHØJ SKOLE og tager fælles skridt, som forpligtiger os på handling.


Borgmester BRITT JENSEN afslutter dagen med et tak for i dag.

17.00 TAK FOR I DAG

Opdateret 07.08.2023