OPDELTE SPOR

De opdelte spor er oplæg eller workshops, der præsenterer forskellige vinkler på dagens tema. Nedslagene kan inspirere til videre refleksion og handling i forhold til blandt andet mental sundhed, relationer, kunst, køn, kropsidealer og data.

RELATIONER OG DE VOKSNES ANSVAR

Billede af Christofffer Hansen

CHRISTOFFER HANSEN, Leder i PLAY 

Christoffer har mere end 20 års socialpædagogisk erfaring, og er leder af PLAY. PLAY arbejder for at skabe innovative og bæredygtige velfærdsløsninger. Med udgangspunkt i værdier som motivation, vedholdenhed, energi og fleksibilitet, er det PLAYs mål at understøtte læring, udvikling og trivsel for børn, unge og familier og hjælpe dem med at finde plads i samfundets fællesskaber.

Christoffer inspirerer os til at tænke over, hvordan de voksne kan tage ansvar for at understøtte og udvikle børns sociale relationer – også til voksne.  

KROPSIDEALER OG MENTAL SUNDHED

Billede af Dina Amlund

DINA AMLUND, Ph.d.-studerende og krops- og tykaktivist

Dina har i sine år som krops- og tykaktivist flere gange markeret sig med synspunkter om, hvordan vores samfunds kropskultur kan give menneskers mentale sundhed svære kår. Hun er blandt andet optaget af diskrimination mod tykke mennesker som et væsentligt samfunds- og sundhedsproblem.

Dina hjælper os med at tænke over, hvordan vi kan rette blikket mod børn og unges mentale trivsel, når vi taler om sundhed. Så vi undgår at samfundets kropsidealer kan fungere ekskluderende og stigmatiserende. 

SØVN, SUNDHED OG MENTAL TRIVSEL

Billede af Sine Ditlev Bihlet

SINE DITLEV BIHLET, Sundhedsplejerske, ejer af Søvnplejersken og medstifter af Center for børn & unges søvn. Forfatter til bogen ‘Tryg søvn’

Sine arbejder med at forebygge og afhjælpe søvnproblemer og -udfordringer hos børn og unge. Sine har i flere år hjulpet børn og familier til trygge og sunde sovevaner, med det sigte at understøtte fysisk og mental sundhed og trivsel hos børn og unge og deres familier.

Sine hjælper os med at tænke over, nødvendigheden af gode søvnvaner, i forhold til at skabe mental sundhed og trivsel. 

KØN, FAMILIE OG DIVERSITET 

Logo for Foreningen for støtte til transkønnede børn

FORENINGEN FOR STØTTE TIL TRANSKØNNEDE BØRN

Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn har til formål at yde støtte og forbedre vilkårene for transkønnede børn og unge samt deres familier. FSTB tilbyder rådgivning til børn, unge, pårørende, fagpersoner og andre der ønsker information, viden og støtte.

I samtale med dagens konferencier, Nynne, hjælper FSTB os med at tænke over, hvordan vi kan støtte børn og unge i at være dem de er og tilbyde dem og deres forældre fællesskaber med mennesker de kan spejle sig i. 

TRIVSEL OG SUNDHED - BLANDT ELEVER 5.-9. KLASSE - PRÆSENTATION AF NYESTE DATA

logo for Statens institut for folkesunhed

KATRINE RICH MADSEN, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Statens Institut for Folkesundhed vil præsentere os for data fra Skolebørnsundersøgelsens seneste rapport om 11-15 årige, som udkommer den 16. august.  

Skolebørnsundersøgelsen udgør en vigtig kilde til viden om danske skoleelevers helbred, trivsel og sundhedsadfærd, og denne rapport fra den seneste undersøgelse præsenterer aktuelle data om børn og unges mental sundhed, velbefindende, skolemiljø, relationer med familie og venner, brug af online-medier, selvvurderet helbred, m.m.  

Skolebørnsundersøgelsen tilbyder den nyeste data om skolebørns helbred, trivsel, og sundhedsadfærd, så vi kan tale om, hvordan vi skal forstå udviklingen i børn og unges trivsel. 

KUNST, KREATIVITET OG TRIVSEL 

Billede af Henriette Lykke

HENRIETTE LYKKE, Bachelor of Performing Art, Photography, og certificeret Art Spirit Coach

Henriette er skoleleder i Aftenskolen Fountain House i København for psykisk sårbare. Hun underviser i fotografi og kunst for bl.a. børn,  
unge og psykisk sårbare og arbejder med kunstneriske udtryk i kreative læringsprocesser samt recovery for mennesker i kriser og sårbare livssituationer. Stifter af firmaet Kunstsalonen v/ Henriette Lykke. 

Henriette giver os et indblik i, hvordan man gennem kreative processer kan finde veje til at højne trivsel for børn og unge.